ÜYELERİMİZ

Yaşam Döngüsü 80x80cm Karışık Teknik
Seyhan İlhan

Seyhan İlhan

Seyhan İlhan, Denizli, Türkiye’de bulunan kişisel atölyesinde aktif olarak sanat üretimi yapan bir sanatçıdır. 1991 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Resim Bölümü’ndeki eğitimini tamamlamış olup, şu anda Denizli Güzel Sanatlar Lisesi’nde sanat öğretmeni olarak çalışmaktadır. Kariyeri boyunca İlhan, dört kişisel sergi düzenlemiş ve birçok karma sergiye katılmıştır. Eserleri ulusal yarışmalarda tanınırlık ve başarı ödülleri kazanmıştır.

Sanat pratiğinde İlhan, bilinçaltına yönelerek farklı hayvanlar, insanlar ve nesnelerin çağrışımlarını kullanarak toplumsal deneyimleri uyandırmayı ve keşfetmeyi amaçlar. Eserleri eşitsizlik, güç dinamikleri ve sosyal olaylar gibi temalara dalıp, genellikle resimsel kurgu formunu alır. İlhan’ın yaratıları izleyicileri bu konular üzerinde düşünmeye ve yorumlamaya davet eder.

Genel olarak, Seyhan İlhan’ın sanat pratiği, toplumsal deneyimlere dayanan düşündürücü görsellerle izleyicileri etkilemeye ve bilinçaltının derinliklerine inmeye odaklanır. Kendine özgü yaklaşımıyla, izleyicileri eserlerini çok katmanlı olarak yorumlamaya ve bağlantı kurmaya davet ederken, kolektif bilinçdışının derinliklerini keşfederek kendi sanatsal mitolojisini oluşturur.

Seyhan İlhan is an artist based in Denizli, Turkey, who has been actively producing art in his personal workshop. He completed his education at Dokuz Eylul University Buca Education Faculty Art Department in 1991 and currently works as an art teacher at Denizli Fine Arts High School. Throughout his career, İlhan has held four solo exhibitions and participated in numerous group exhibitions. His work has garnered recognition and success awards in national competitions.

In his artistic practice, İlhan aims to evoke social experiences and explore the connotations of different animals, people, and objects by tapping into the subconscious. His artwork delves into themes of inequality, power dynamics, and social events, often taking the form of pictorial fiction. İlhan’s creations invite viewers to reflect upon and interpret these subjects.

Overall, Seyhan İlhan’s artistic practice revolves around engaging viewers with thought-provoking visuals that draw upon social experiences and delve into the realm of the subconscious. Through his unique approach, he invites viewers to interpret and connect with his works on multiple levels, while also exploring the depths of the collective unconscious and creating his own artistic mythos.

Eserleri

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Web

Eposta
seyhan.ilhan@hotmail.com
Tel
05065086135
Sosyal Medya