ÜYELERİMİZ

01_20x100cm&20x120cm-Mixed-technique-on-canvas-boxes-2020
Sibel Ünalan

Sibel Ünalan

Resim eğitimine Lütfü Günay ve Eşref Üren atelyelerinde başladı. Grafik Tasarım ve İllüstrasyon alanında çalıştı. TRT’de yayınlanan çocuk programları için illüstrasyonlar hazırladı. Bankalar ve birçok özel firmanın reklam grafikleri, yayınevleri için kitap kapakları ve kitap resimlemeleri yaptı. Kazandığı yarışma sonrasında Vakko’da stilist oldu. 1987 yılında girdiği Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Zahit Büyükişliyen atelyesinden, 1990 yılında Fakülte ve bölüm birinciliği ile mezun oldu. Hacettepe Üniversitesi G.S.F. İhsan Doğramacı Resim Anasanat Dalı birincilik ödülüne layık görüldü. Hacettepe Üniversitesi G.S.F. mezuniyet sergisi ve 10.yıl sergilerinde yer aldı. Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği Unesco AIAP’a üye olarak kabul edildi. Türk Plastik Sanatçıları Ansiklopedik Sözlüğünde yer aldı. -Kaya Özsezgin- Öğrenciliği sırasında ülkemizi temsil etmek üzere seçildiği Akdeniz Ülkeleri Kültürel Değişim Örgütü ECUME’ün Cezayir’de yapılan sempozyum, workshop ve exposition’larına katıldı. Londra, Paris, Berlin ve New York’ta müzeler, galeri ve Güzel Sanatlar Akademilerinde günümüz sanatı üzerine inceleme ve araştırmalar yapma fırsatı oldu. 1993 yılında aynı fakültede İnsan ve Çevre konulu tez çalışması ile yüksek lisans programını tamamladı. Tez sergisini Devlet Resim ve Heykel Müzesi Sergi Salonlarında gerçekleştirdi. İnsanı ana tema olarak ele aldığı mezuniyet çalışmalarında, belirli bir kurgu doğrultusunda seçtiği portre fotoğraflarını kolaj tekniği kullanarak tuval yüzeyine aktarırken, ifadeyi malzeme çeşitliliği ve doku ağırlığı ile oluşturduğu soyut mekanlarla destekledi.

YENİ KUŞAKTAN
Grup Sergisi, (Devlet Resim Heykel Müzesi)
Art Forum Ankara Plastik Sanatlar Fuarı (Uğur Mumcu Vakfı Sergisi)
Uğur Mumcu Vakfı Bağış Sergisi
Plastik Sanatlar Derneği “Hoşgörüsüzlük” BOSNA dayanışma sergisi (Yıldız Sarayı-Kağıthane)
52. ve 54. Devlet Resim ve Heykel yarışmaları
Ahi Evran Resim yarışması
Kültür Bakanlığı “Yunus Emre” konulu Resim yarışması
90. ve 91. TPAO Resim yarışmaları,
23., 24., 25. ve 34. DYO Resim yarışmalarına katıldı.
Birçok yarışmalı sergide çalışmaları sergilenmeye değer bulunurken;
Winsor & Newton Üniversitelerarası 1. Resim Yarışması, 3’üncülük ödülü
Çankaya Kültür Sanat Vakfı Resim Yarışması, Mansiyon
DMO 2.Resim Yarışması, 3’üncülük ödülü
DMO 1.Resim Yarışması, 3’üncülük ödülü
53. Devlet Resim Heykel Yarışması, Mansiyon
25. DYO Resim yarışması-Mansiyon kazandı.
3’ü Devlet Resim Heykel Müzesinde olmak üzere, TOBAV (Devlet Tiyatrosu Opera ve Balesi Çalışanları Yardımlaşma Vakfı) Ankara,
Ankara Sanat galerisi,
Krişna Sanat Galerisi, Aralık 2019
Deppo 29 Sanat Galerisi, Ocak 2021 mekanlarında kişisel sergileri oldu.
‘Mümkün Olmayan Resim’ Cap Galeri 2021 Uluslararası Online Karma Resim Sergisine katıldı.
Küratörlüğünü yaptığı Zahit Büyükişliyen ve atelyesinden 6 Çağdaş Sanatçı Sergisi Ocak 2022’de gerçekleştirildi.
Eğitimi sonrasında özel bir şirkette sanat yönetmeni olarak çalıştı. Dünya fuarlarında basılı ürünleri sergilendi. Çalışmaları Hallmark, Suzy Card, Encore gibi dünyaca ünlü firmaların koleksiyonlarında satışa sunuldu.
Ülkemizde İş Bankası, Devlet Resim Heykel Müzesi, Cumhurbaşkanlığı Köşkü, Hüber Yalısı gibi koleksiyonların yanı sıra çok sayıda özel koleksiyonlarda resimleri yer almakta.
Ülke dışında, Cezayir Devlet Müzesi, Rusya Devlet Müzesi, Avrupa Birliği Küresel Araştırmalar Derneği ABKAD’da ve Paris, Cenevre, New York’ta birçok özel koleksiyonda yapıtları bulunuyor.
Mezuniyetinden günümüze ağırlıklı olarak yurt içerisinde ve dışında, üniversite binaları, devlet konutları, otel, ofis, özel mülkleri kapsayan muhtelif mimari projelerde duvar resmi ve mekâna yönelik resim çalışmalarını sürdürüyor.
Kişisel sanat çalışmalarına devam ediyor.

 

1958, İSTANBUL
She started her painting education in Lütfü Günay and Eşref Üren workshops.
Worked in the field of Graphic Design and Illustration. Prepared illustrations for children’s programs broadcast on TRT. She produced advertising graphics for several banks and many private companies; book covers and book illustrations for publishing houses. After winning a competition of Vakko, she became a stylist there.
In 1987, she entered Hacettepe University Faculty of Fine Arts, Department of Painting and graduated from Zahit Büyükişliyen workshop in 1990 with the first place in the faculty and department.
She was awarded by the İhsan Doğramacı first prize of Hacettepe University Department of Fine Arts, Painting Department.
She took part in Hacettepe University Dept. of FA graduation exhibition and 10th year exhibitions.
She was accepted as a member of the International Plastic Arts Association, Unesco AIAP.
She was included in the Encyclopedic Dictionary of Turkish Plastic Artists, prepared by Kaya Özsezgin.
She participated in the symposiums, workshops and exposition in Algeria of ECUME, the Cultural Exchange Organization of Mediterranean Countries, where she was selected to represent Turkey while she was a student in the university. She had the opportunity to study and make research on contemporary art in museums, galleries and Fine Arts Academies in London, Paris, Berlin and New York.
In 1993, she completed her master’s degree at the same faculty with her thesis on Human and Environment. She held her thesis exhibition at the exhibition halls of the State Museum of Painting and Sculpture.
In her graduation studies, in which she dealt with the human being as the main theme, she transferred the portrait photographs she chose in line with a certain fiction to the canvas surface using collage technique, while supporting the expression with abstract spaces created with material diversity and texture weight.
Exhibitions attended:
NEW GENERATION Group Exhibition, (State Museum of Painting and Sculpture)
Art Forum Ankara Plastic Arts Fair (Uğur Mumcu Foundation Exhibition)
Uğur Mumcu Foundation Donation Exhibition
Plastic Arts Association “Intolerance” BOSNA solidarity exhibition (Yıldız Palace-Kağıthane)
52nd and 54th State Painting and Sculpture Competitions
Ahi Evran Painting Competition
Ministry of Culture Painting contest on “Yunus Emre”
90th and 91th TPAO Painting competitions,
She participated in the 23rd, 24th, 25th and 34th DYO Painting Competitions.
While her works were found worthy of being exhibited in many exhibitions with competition, she was awarded:
1st Painting Competition of Winsor & Newton Interuniversity, 3rd prize
Çankaya Culture and Art Foundation Painting Competition, Honorable Mention
DMO 2nd Painting Competition, 3rd prize
DMO 1st Painting Competition, 3rd prize
53rd State Painting and Sculpture Competition, Honorable Mention
25th DYO Painting Competition, Honorable Mention.
She attended the following exhibitions, 3 of which are in the State Painting and Sculpture Museum:
TOBAV (State Theater Opera and Ballet Employees Assistance Foundation) Ankara,
Ankara Art Gallery,
Krishna Art Gallery, December 2019
She had solo exhibitions at Deppo 29 Art Gallery in 2021.
‘Impossible Painting’ exhibition of Cap Gallery, 2021, International Online Group Exhibition.
The exhibition of ‘6 Contemporary Artists’ from Zahit Büyükişliyen and his workshop, which she was the curator, was held in January 2022.
After her education was completed, she worked as an art director in a private company. Her printed products were exhibited in world fairs. Her works were offered for sale in the collections of world famous companies such as Hallmark, Suzy Card and Encore.
In Turkey, her paintings are included in collections such as İş Bank, State Museum of Painting and Sculpture, Presidential Mansion, Hüber Mansion as well as many private collections.
In abroad, her works are in exhibition in the Algerian State Museum, the Russian State Museum, the European Union Global Research Association ABKAD and many private collections in Paris, Geneva and New York.
Since her graduation, she has been continuing his mural and space-oriented painting works in various architectural projects including university buildings, state residences, hotels, offices and private properties in Turkey and abroad.
Member of the United Painters and Sculptors Association (BRHD)
She continues on her personal art works.
GSM: 0532 497 42 19
E-mail: siboney.unalan@gmail.com
Instagram:

 

Eserleri

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Eposta
siboney.unalan@gmail.com
Tel
0532 497 42 19
Sosyal Medya