ÜYELERİMİZ

40X40 TÜYB 2020 ''Kapadokya Covit19'' 5
Zeki Güldü

1957 de, Çankırı-Eldivan’da doğdu. 1984 yılında Gazi Üniversitesi G.E.F. Resim-İş Bölümü, Resim Ana Sanat Dalı, Mustafa AYAZ atölyesinden mezun oldu.

GÜLDÜ ‘nün, resim serüveni incelendiğinde; Anadolu uygarlıklarının yaratmış olduğu kültürel, sanatsal, kimlik mirasının yanında doğanın ve kaynaklarının korunmasını yaşatılmasını savunur. En belirgin imge olarak evleri görüyoruz. Ev, insana insanlığa dair yaşanmışlıkların, gizli sessiz tanığıdır. Çatalhöyük’ten günümüze uzanan kerpiç, taş, ağaç evler. Rant uğruna talan edilmeye devam ediyor. Bunun yanında, dünyada ve bizde yol, tünel, HES, taş ocağı kılıfı ile Maden/petrol talanı yapılmaktadır. Adı konulmamış savaş halidir. Bu duruma sözleriyle, eserleriyle dikkat çekiyor Farkındalık yaratma çabasını ısrarla sürdürüyor..

Sanatçını gücü, yaşamın halleriyle ilgili kendisine alan açabilme, yaratıcı gücünü bu alana taşıyabilmesidir. Dil oluşturabilmesidir. Benim için bu dil, Yeni yaşamdır. Memleket manzarasıdır diyor. Kalıplara takılmadan renkçi, dışavurumcu bir tavırla eserlerini ürettiğini görüyoruz.

Eserleri ve anlayışını kısaca bu şekilde ifade edebildiğimiz. sanatçımız bugüne kadar üçü sanal, toplam onbeş kişisel yağlıboya resim sergisi açmıştır. Festival ve etkinliklerin yanında çok sayıda karma ,grup ,sergilerine de katılmıştır. Resmi/özel kolleksiyonlarda eserleri bulunmaktadır. B.R.H.D. Üyesidir. Çalışmalarını Ankara ile Seferihisar/ Karşı Köy’de atölyesinde aralıksız sürdürmektedir.

KİŞİSEL SERGİLERİ

1997 Çankaya Belediyesi Sanat Galerisi ANKARA
1997 Edirne Belediyesi Sarayiçi EDİRNE
1997 Vakıfbank Feneryolu Sanat Galerisi İSTANBUL
1999 Milli Piyango Talih Kuşu Sanat Galerisi ANKARA
2000 Anadolu Ajansı Sanat Galerisi ANKARA
2004 Emima Sanat Galerisi ANKARA
2006 T.C. Ziraat Bankası Kuğulu Sanat Galerisi ANKARA
2013-Güzel Sanatlar Galerisi-ZONGULDAK
2014-Çaycuma Kültür Sanat Galerisi- ZONGULDAK
2015-Güzel Sanatlar Galerisi-ZONGULDAK
2017-Turaç Sanat galerisi- Kale/ANKARA
2018-Tarihi Havagazı Fabrikası Sanat Galerisi-İZMİR
2020- Korono Günleri sanal sergisi- YouTube
2020-Kastamonu/Çatalzeytin-Sanal Resim Sergisi- YouTube
2021-Zeki Güldü 3.Kişisel Sanal Yağlıboya Resim Sergisi-YouTube

He was born in 1957, in Eldivan ,Çankırı. He graduated from Gazi Faculty of Edutaion, Art Major Department, Mustafa Ayaz Worksop in 1984.

When examined Güldü’s art adventure, he defends to protect the nature and natural sources in addition to cultural, artistic and ethnic heritage of Anatolian civilizations. The most remarkable images are the houses. The house is the secret witness of experiences of humanbeigs. Adobe, stone and wooden houses from Çatalhöyük time to present. They have been ruined for rent. Besides, both in the world and in our country, there is mine/oil pillage on the pretext of building roads, tunnels, hydroelectric power plants, stone pit. It is an unnamed state of war. He draws attention to this situation with his words and paintings. He is persistently trying to raise awareness.

The power of the artist is creating field for the states of life for himself and using his creativity in this field. It is creating a languge. “For me, this language is the new life, it is homeland landscape” he says. As we see he is creating his paintings in a a colorist and expressionist style without molds.

The artist we introduced his artworks and understanding shortly has opened fifteen personal oil painting exhibitions, three of them are virtual. Besides festivals and events he attended many group painting exhibitions. His paintings are in official/private collections. He is a member of BRHD (united painters and sculpters association). He continues his works in his workshop in Ankara and Seferihisar/Karşıköy.

HIS SOLO EXHIBITIONS

1997 Çankaya Municipality Art Gallery ANKARA
1997 Edirne Municipality Sarayiçi EDİRNE
1997 Vakıfbank Feneryolu Art Gallery İSTANBUL
1999 Milli Piyango Talih Kuşu Art Gallery ANKARA
2000 Anadolu Ajansı Art Gallery ANKARA
2004 Emima Art Gallery ANKARA
2006 T.C. Ziraat Bankası Kuğulu Art Gallery ANKARA
2013-Fine Arts Gallery-ZONGULDAK
2014-Çaycuma Culture and Art Gallery- ZONGULDAK
2015-Fine Arts Gallery -ZONGULDAK
2017-Turaç Art Gallery- Kale/ANKARA
2018-Historical Gas Factory Art Gallery -İZMİR
2020- Corona Days Virtual Exhibition- YouTube
2020-Kastamonu/Çatalzeytin-Virtual Art Gallery – YouTube
2021-Zeki Güldü 3.Solo Virtual Oil Painting Exhibition-YouTube

Eserleri

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Atölye Adresi
Adres1 Kardelen Mahallesi,Güneyce2 sitesi 2061.sokak no:86 batıkent/ANKARA

Adres 2 Ürkmez_Orhanlı yolu, Kavakdere Köyü No:47 Seferihisar/İZMİR
Eposta
zekigulduq gmail.com
Tel
0505 906 77 39
Sanatçıyı Paylaş